Opinie o Nas
Zwroty

Polityka zwrotów sklepu internetowego Cannabis.sklep.pl

1. Prawo do odstąpienia od umowy

1.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

1.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz – od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane partiami lub w kawałkach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub kawałka,
 • w przypadku umowy o świadczenie usługi – od dnia zawarcia umowy.

1.3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy

2.1. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej polityki zwrotów, lub na formularzu udostępnionym przez przedsiębiorcę na stronie internetowej.

2.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres:

Zoologiczny Bathory ul. Olchowa 2 41-506 Chorzów

lub na adres e-mail: sklep@piegza.pl

2.3. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza konsumentowi otrzymanie oświadczenia na adres e-mail podany przez konsumenta.

3. Skutki odstąpienia od umowy

3.1. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.

3.2. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.3. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

3.4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3.5. Konsument może zwrócić rzecz na adres:

Zoologiczny Bathory ul. Olchowa 2 41-506 Chorzów

3.6. Koszty zwrotu rzeczy ponosi konsument.

4. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformował konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformował on konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
 • o świadczeniach, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • o pakietach usług turystycznych w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
 • o umowach o świadczenie usług w zakresie przewozu osób, w tym lotów czarterowych, przewozu rzeczy, najmu rzeczy, o ile umowa określa dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl