Opinie o Nas
Reklamacje

Polityka reklamacji sklepu internetowego Cannabis Sklep

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka reklamacji określa zasady i warunki reklamacji towarów zakupionych w sklepie internetowym Cannabis Sklep prowadzonym przez Zoologiczny Bathory Krzysztof Piegza z siedzibą w Chorzowie przy ul. Olchowej 2, NIP: 627-106-80-71, REGON: 277840188.

1.2. Reklamacji podlegają towary zakupione w sklepie internetowym Cannabis.sklep.pl, które są wadliwe w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Termin zgłoszenia reklamacji

2.1. Kupujący może zgłosić reklamację w terminie 2 lat od dnia wydania towaru.

2.2. Reklamację można zgłosić:

 • pisemnie na adres: Zoologiczny Bathory, ul. Olchowa 2, 41-506 Chorzów,
 • drogą mailową na adres: sklep@piegza.pl
 • za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu.

3. Dane do reklamacji

3.1. W zgłoszeniu reklamacji należy podać:

 • imię i nazwisko Kupującego,
 • adres Kupującego,
 • numer zamówienia,
 • datę zakupu,
 • opis wady towaru,
 • żądanie Kupującego.

4. Rozpatrzenie reklamacji

4.1. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4.2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca:

 • wymieni wadliwy towar na nowy,
 • naprawi wadliwy towar,
 • zwróci Kupującemu cenę towaru.

4.3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyczynach jej odrzucenia.

5. Postanowienia końcowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką reklamacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.2. Kupujący ma prawo do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów.

Wzór formularza reklamacyjnego

Dane Kupującego:

Imię i nazwisko:

Adres:

Numer zamówienia:

Data zakupu:

Opis wady towaru:

Żądanie Kupującego:

Data:

Podpis:

Załączniki:

 • kopia paragonu lub faktury
 • dowód zakupu
 • zdjęcia wadliwego towaru

Informacja:

W przypadku reklamacji towaru zakupionego w sklepie internetowym Cannabis Sklep prosimy o przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego wraz z załącznikami na adres: Cannabis Sklep, ul. Olchowa 2, 41-506 Chorzów. Reklamację można również zgłosić drogą mailową na adres: sklep@piegza.pl lub za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl