Opinie o Nas
Regulamin

 REGULAMIN CANNABIS SKLEP PL

 

 

SPIS TREŚCI:

§ 1 DEFINICJE

§ 2 KONTAKT

§ 3 INFORMACJE WSTĘPNE

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

§ 4.1 ZAKUPY W SKLEPIE

§ 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 5.1 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 6 REKLAMACJA i GWARANCJA

§ 7 DANE OSOBOWE

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§1 DEFINICJE

 1. Konsument – każdy podmiot kupujący w sklepie.
 2. Regulamin– niniejszy regulamin.
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez przedsiębiorcę pod adresem www.cannabis.sklep.pl.
 5. Przedsiębiorca- podmiot prawa, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą.

      CANNABIS SKLEP DAWID MARCINKOWSKI Ul.Wiślan 12/8 41-608 Świętochłowice

      NIP: 6272689243

 


 § 2 KONTAKT

 1. Adres e-mail: cannabis.sklep.pl@gmail.com
 2. Telefon: +48 515090416

 


 § 3 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach sklepu.

 


  § 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów zawarte w Cannabis Sklep to ceny całkowite, zawierające podatek VAT.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zwracania uwagi na całkowitą wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy.
 3. Wybrany towar należy umieścić w koszyku.
 4. Następnie Użytkownik wybiera metodę dostawy oraz sposób płatności.
 5. Kolejno Użytkownik podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone jeśli zostaje potwierdzona jego treść i zaakceptowany Regulamin Cannabis Sklepu.
 7. Użytkownik może złożyć zamówienie bez rejestracji bądź zarejestrować swoje konto.
 8. Użytkownik powinien zapłacić przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie do 7 dni.
 9. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
 • przelew tradycyjny
 • płatności elektroniczne iMoje
 • PayU
 • płatność przy odbiorze

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności iMoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 

 1. Informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach sklepu.
 2. Towar zostanie wysłany przez Cannabis Sklep w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez konsumenta podczas składania zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedawcą.
 4. Dostawa towaru odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 5. Użytkownik wybierający dostawę towarów po za Polskę zobowiązany do opłacenia otrzymanej faktury VAT w terminie do 7 dni roboczych.

 

 


 § 4.1 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnym od wad.
 2. Czas realizacji zamówienia wskazany jest w Cannabis Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał płatność z góry za zamówienie, Przedsiębiorca przystąpi do realizacji zamówienia zaraz po jego opłaceniu.
 4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Dostawy realizowane są w Państwach Unii Europejskiej.
 6. Towary zakupione w ramach zamówień realizowane są w zależności od tego jaką metodę wybrał Użytkownik, za pośrednictwem: InPost, Inne firmy kurierskie (DPD, FedEx, DHL).
 7. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówionych towarów w dwóch bądź większej liczbie osobnych przesyłek.
 8. Czas realizacji dostaw międzynarodowych zależny jest od docelowego miejsca przeznaczenia zamówienia Użytkownika.

 

 


 § 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
 2. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 


 § 5.1 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres, który wskaże podczas korespondencji z klientem.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.                   O szacowanej wysokości tych kosztów konsument zostanie poinformowany przez sprzedawcę w opisie towaru w sklepie lub podczas składania zamówienia.

 


 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę w sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
 4. Konsument powinien odesłać towar na adres wskazany przez sklep internetowy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 • jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 


 § 6 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u przedsiębiorcy towaru konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: cannabis.sklep.pl@gmail.com w tytule wpisać REKLAMACJA oraz numer swojego zamówienia.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane konsumenta składającego reklamację oraz żądanie konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca zobowiązuje się przyjąć reklamację do 14 dni.
 6. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie konsumenta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany drogą elektroniczną przez sklep internetowy.
 8. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w sklepie.
 9. Reklamacja nie obejmuje produktów z kategorii susz CBD.
 10. Towary sprzedawane w Cannabis Sklepie są objęte gwarancją producenta.

 


 § 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego podczas korzystania ze sklepu jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie.

 


 § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 3. Akceptując regulamin zgadzasz się na otrzymanie faktury elektronicznej.

 


Cannabis Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia klienta z powodu braku dostępności towaru w hurtowni, z którą współpracuje. W takim przypadku następuję zwrot wszystkich środków pieniężnych na konto bankowe klienta lub klient może zamienić zamówione produkty na inny towar, który jest w tej samej cenie. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu


Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i wysłać w przypadku odstąpienia od umowy)

CANNABIS SKLEP DAWID MARCINKOWSKI

UL.WIŚLAN 12/8 41-608 ŚWIĘTOCHŁOWICE
adres e-mail: cannabis.sklep.pl@gmail.com

- Ja ........................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..........................................................................................................................
– Imię i nazwisko Konsumenta ..................................................................................................................................
- Adres Konsumenta .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl